Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí

24. 9. 2012

Mateřská škola BŘEZOVÁ  Smetanova 218

  Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Vydal:

Mateřská škola  Březová Smetanova 218

 

ředitelka MŠ - Vaňková Danuše

Schválil:

ředitelka MŠ –  Vaňková Danuše

 

zřizovatel Město Březová

Účinnost:

od 1. 9. 2017 – školní rok 2017/18

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku školy při rozhodování o

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka Mateřské školy v Březové Smetanova 218, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Přednostně se přijímají děti ,které dosáhnou věku 5 let a budou plnit povinnou předškolní docházku Toto dítě nemusí být proočkované.

V případě mladších dětí MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  popř. má doklad o tom , že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci -§34 odst. 5, školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria:

Povinná předškolní docházka - dosažení 5 let dítěte             

u zápisu přijato vždy

děti mladší 5 let v době od 1.9. do 31.8 následujícího školního roku                                                

nelze zajistit přijetí v průběhu školního roku

Děti mladší 3 let

úroveň hygienických návyků-odstranění plen                                                                                        

tyto děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců

schopnost dítěte samostatného nebo částečného používání lžíce, hrnečku

 

 

snaha dítěte o samostatné oblékání

 

schopnost dítěte adaptovat se na prostředí mateřské školy, třídy, učitelky

 

 

V Březové dne 1.9.2017                                         Ředitelka MŠ